דבר המנהלת לילך חפץ

קהילת אמירים היקרה,

אני מאמינה כי בית הספר הוא בית חינוך, מקום הרואה בלמידה כדרך חיים ועליו לזמן לבאים בשעריו למידה אשר תהא מותאמת למציאות הדינאמית של זמננו.  למידה המותאמת להתפתחות ולסגנון הלמידה של כל לומד, למידה שתציע תכנים רלוונטיים לצמיחה רגשית, ערכית ורוחנית ולמיצוי היכולות של כל תלמיד ותלמידה. למידה המבקשת ליצור דיאלוג דינאמי ולעודד יצירתיות ויזמות.

 

על מנת שהלמידה תהפוך לדרך חיים עליה להיות מאתגרת, לעודד סקרנות, יזמות, יצירתיות וחדשנות ולהכשיר את הדור הבא לפעול כבוגרים משמעותיים בעולם דינאמי ומשתנה. תנאי זה הכרחי אך אינו מספק, בעידן של טשטוש גבולות על בית הספר להמשיך
ולשמש עבור כל קהילת לומדיו מקום למפגש משמעותי העוסק בהקניית ערכים.

 

כל אלו יכולים להתקיים רק באם נדאג שבבית ספרנו תשרור אווירה בעלת אקלים משפחתי מוגן ובטוח. אווירה המאפשרת דיאלוג פתוח בין מורים לתלמידים ובין מורים והורים. למידה הרואה בכישלון כהזדמנות לצמיחה ובית הספר המאפשר חוויה לימודית המבוססת על בחירה בנושאים רלוונטיים ומשמעותיים לתלמידים ומקדישה זמן להתנסות ולעבודת צוות.

תמצית ההוראה היא להפוך את הלמידה למדבקת, לגרום לרעיון אחד להצית אחר – מרווה קולינס.

לילך חפץ,
מנהלת בית הספר