התפיסה החינוכית של בית הספר

בבית ספר ״אמירים״ אנו מאמינים כי יחודו של כל ילד באה מתוך עולמו, עוצמתו וכישרונו.
אנו מאפשרים לילד להמשיך וליהנות מ״ממלכת הילדות״ הכוללת בתוכה, למידה בדרך של משחק, חוויות ופנטזיות, וזאת כחלק מהחיים הבית-ספריים.
צוות בית הספר מלווה כל תלמיד ותלמידה במסע באמצעות: חינוך לדיאלוג פתוח, איתור חוזקות הילדים, הצבת יעדים, מחויבות ומעורבות בלמידה ופיתוח יזמות תלמידים, למידה מכישלונות ֿומהצלחות וכל אלו בסביבה אכפתית ומרחבי למידה מגוונים המסייעים לתלמידים להתמודד במסעם בבית הספר בפרט ובחיים בכלל.