עם הפנים קדימה - יעדים לשנת תש״פ

  • להבטיח חדשנות, יצירתיות ויזמות חינוכית.

  • לאפשר למידה מותאמת אישית בדגש על מענה לחזקות הפרט.

  • אוטונומיה ללומד – חופש ובחירה (לומד עצמאי).

  • ליצור סביבת הוראה-למידה גמישה, פורצת גבולות זמן ומקום.

  • מנהיגות ואחריות בקרב הילדים.

  • לארגן ולעצב את המרחב הבית ספרי.